Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Myfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Sarah yn darparu gofal yn y gymuned

Mae myfyrwraig Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Sarah James, wedi parhau i weithio gyda rhai o aelodau mwyaf agored i niwed ein cymuned ni yn ystod y pandemig.

Capten Academi Bêl Droed CAVC Jack yn cael ysgoloriaeth lawn gan Goleg Casper yn UDA

Mae Capten Academi Bêl Droed Coleg Caerdydd a’r Fro Jack Pascoe wedi cael ysgoloriaeth lawn gan Goleg Casper yn Wyoming, UDA.

Lucy o Goleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio ar wyneb y graig gyda Covid

Mae myfyrwraig Mynediad i Nyrsio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Lucy Richards, yn helpu gydag ymateb y GIG i bandemig y Coronafeirws – gan weithio fel Cynorthwy-ydd Gofal Iechyd ar wardiau Covid mewn ysbyty.

Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro ar y brig yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill mwy o fedalau yn rowndiau terfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2019-20 nag unrhyw sefydliad Addysg Bellach neu ddarparwr hyfforddiant arall yn y wlad.

1 2