Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Rhys, myfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, i gynrychioli Cymru mewn hoci

Mae myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, Rhys Payne, wedi cymryd cam yn nes at gael ei ddewis ar gyfer tîm Hoci hŷn Cymru.

Paratoi at lwyddiant chwaraeon yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Bydd Macron yn darparu ystod lawn o git chwarae, cit hyfforddi a gwisg hamdden newydd ar gyfer Chwaraeon CAVC. Bydd y citiau newydd yn cael eu gwisgo gan academïau a thimau chwaraeon CAVC a byddant hefyd ar gael i holl fyfyrwyr a staff y Coleg, yn ogystal â'r cyhoedd yn gyffredinol, trwy wefan bwrpasol.

Tom, prentis yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, ar y ffordd i Rwsia

Prentis yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yw un o drydanwyr dan hyfforddiant gorau’r wlad ac mae wedi cael ei ddewis ar gyfer Tîm y DU i gystadlu yn Rowndiau Terfynol WorldSkills yn Rwsia yn nes ymlaen eleni.

Talentau coginio ifanc yn coginio bwyd blasus i Weinidog yr Economi

Croesawodd Coleg Caerdydd a’r Fro rai o dalentau coginio ifanc gorau’r wlad a fu’n brwydro mewn cyfres o rowndiau terfynol Lletygarwch ac Arlwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Cynllun Prentisiaeth newydd yn y Barri: Dow yn ffurfio partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro i gynnig rhaglen hyfforddi flaengar mewn Gwyddorau Deunyddiau

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ffurfio partneriaeth gyda Dow i lansio ei gynllun prentisiaeth cyntaf gyda choleg lleol, i ddarparu gwybodaeth uniongyrchol ac ymarferol i fyfyrwyr ar gyfer eu dyfodol.