Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Paratoi at lwyddiant chwaraeon yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Bydd Macron yn darparu ystod lawn o git chwarae, cit hyfforddi a gwisg hamdden newydd ar gyfer Chwaraeon CAVC. Bydd y citiau newydd yn cael eu gwisgo gan academïau a thimau chwaraeon CAVC a byddant hefyd ar gael i holl fyfyrwyr a staff y Coleg, yn ogystal â'r cyhoedd yn gyffredinol, trwy wefan bwrpasol.

Rhys, myfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, i gynrychioli Cymru mewn hoci

Mae myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, Rhys Payne, wedi cymryd cam yn nes at gael ei ddewis ar gyfer tîm Hoci hŷn Cymru.

Tom, prentis yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, ar y ffordd i Rwsia

Prentis yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yw un o drydanwyr dan hyfforddiant gorau’r wlad ac mae wedi cael ei ddewis ar gyfer Tîm y DU i gystadlu yn Rowndiau Terfynol WorldSkills yn Rwsia yn nes ymlaen eleni.

Talentau coginio ifanc yn coginio bwyd blasus i Weinidog yr Economi

Croesawodd Coleg Caerdydd a’r Fro rai o dalentau coginio ifanc gorau’r wlad a fu’n brwydro mewn cyfres o rowndiau terfynol Lletygarwch ac Arlwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Cynllun Prentisiaeth newydd yn y Barri: Dow yn ffurfio partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r Fro i gynnig rhaglen hyfforddi flaengar mewn Gwyddorau Deunyddiau

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ffurfio partneriaeth gyda Dow i lansio ei gynllun prentisiaeth cyntaf gyda choleg lleol, i ddarparu gwybodaeth uniongyrchol ac ymarferol i fyfyrwyr ar gyfer eu dyfodol.