Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

#SiaradDysguByw – Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o fod yn rhan o’r Eisteddfod

<p>Roedd Coleg Caerdydd a’r Fro yn #falch o fod yn rhan o’r Eisteddfod ym Mae Caerdydd eleni. </p>

Y flwyddyn orau erioed o lwyddiant Lefel A yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu blwyddyn arall o lwyddiant gorau erioed gyda mwy o fyfyrwyr nag erioed o’r blaen yn cyflawni eu cymhwyster Lefel A ac UG.

Prosiect peilot Coleg Caerdydd a’r Fro a Clean Slate Cymru - paratoi cyn-droseddwyr i fynd i’r gweithlu adeiladwaith

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o gael cyd-weithio gyda’r Construction Youth Trust, BAM Nutmall, The Wallich BOSS project, Carchar Caerdydd, Acorn Recrtuiment a Gyrfa Cymru yng nghyflwyniad y prosiect peilot, Clean Slate Cymru.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill Marc Gyrfa Cymru am ei ymrwymiad i gyflogadwyedd

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ei wobrwyo am ei ymrwymiad i baratoi myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith.

Partneriaeth Coleg Caerdydd a’r Fro â Persimmon Homes

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro a Perismmon Homes wedi dod ynghyd i sefydlu cynllun newydd, o’r enw’r Academi Hyfforddi, i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn niwydiant adeiladwaith cynyddol De Cymru.

1 2