Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn arwain y ffordd gyda llwyddiannau TG yn WordSkills y DU

Yn ddiweddar cynhaliodd Coleg Caerdydd a’r Fro rowndiau rhagbrofol TG WorldSkills y DU. Llwyddodd ein myfyrwyr i ennill chwe medal – bydd dau o’r enillwyr yn mynd ymlaen i Birmingham ar gyfer rowndiau terfynol WorldSkills y DU ym mis Tachwedd.

Myfyrwyr Career Ready yn dathlu graddio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Croesawodd Coleg Caerdydd a’r Fro 25 o fyfyrwyr wrth iddynt ddathlu graddio o raglen Career Ready gyda ffrindiau, rhieni a mentoriaid.

Tom, prentis gyda dipyn o sbarc yn CCAF, i gynrychioli’r DU yn EuroSkills

Mae prentis Gosodiadau Trydan yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Tom Lewis, wedi cael ei ddewis ar gyfer Tîm y DU yng nghystadleuaeth EuroSkills 2018 sydd i gael ei chynnal yn Budapest ym mis Medi.

Myfyrwyr Ffotograffiaeth Coleg Caerdydd a’r Fro Ellie a Finty â’u ffocws ar sefydlu eu busnes eu hunain

Nid cymaint tynnu llun, ond ychwanegu un wrth i ddwy fyfyrwraig o Goleg Caerdydd a’r Fro sefydlu eu busnes ffotograffiaeth eu hunain yn arbenigo ar ddigwyddiadau a cheffylau.