Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer byw'n annibynnol, gwaith neu astudiaeth bellach.

Am Sgiliau Byw’n Annibynnol

Mae ein cyrsiau Sgiliau Sylfaen yn eich helpu i ddatblygu sgiliau ar gyfer eich dyfodol – ar gyfer byw’n annibynnol neu ar gyfer gwaith. Rydym yn cefnogi dysgwyr ag anawsterau ac anableddau dysgu. Rydym yn gweithio gyda chi i lunio cynllun dysgu personol yn seiliedig ar eich anghenion, nodau a dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch yn datblygu sgiliau cyffredinol mewn cyfathrebu, byw’n annibynnol, iechyd a lles, cyflogadwyedd a’r gymuned o’ch cwmpas.

Eich CAVC

Mae ein cefnogaeth i ddysgwyr yn CAVC wedi ei wobrwyo y gorau yn y DU! (Gwobr au TES, 2022). Mae gennym athrawon arbenigol a thîm ADY ymroddedig, gydag arbenigwyr mewn sawl maes. Maent yno i gefnogi eich amser yn y coleg a’ch dyfodol. Gall ein Swyddogion Pontio weithio gyda chi i gefnogi symud i goleg , a gwneud yn siŵr bod gennych bopeth yn ei le i ddechrau gyda ni. Darganfyddwch fwy, neu cysylltwch ag un o’n tîm yn cavc.ac.uk/cy/support. Mae ein myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ymweliadau, teithiau neu gystadlaethau sgiliau cynhwysol i ehangu sgiliau, profiadau a hyder yn ystod y cwrs.

Eich Dyfodol

Mae ein cyrsiau Sgiliau Sylfaen yn datblygu eich sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith posibl yn y dyfodol. Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen i ddysgu pellach. Mae rhai myfyrwyr yn symud ymlaen i waith. Mae gennym Interniaethau â Chymorth unigryw gydag amrywiaeth o gyflogwyr sy’n darparu profiad cefnogol i ddechrau eich bywyd gwaith. Yna, mae llawer o fyfyrwyr yn cael swy dd gyda’r cyflogwr hwnnw neu’n defnyddio’r profiad i gael gwaith.

Yr holl opsiynau Sgiliau Byw’n Annibynnol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflogadwyedd a Sgiliau Bywyd EL2 Llawn Amser 3 Medi 2024 4 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflogadwyedd a Sgiliau Bywyd EL2 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Sgiliau ar gyfer Dilyniant yn y Coleg EL2 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tuag at Annibyniaeth EL2 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Internïaeth â Chefnogaeth: On-SITE EL3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Lleoliad Cymunedol
Sylfeini gweithio ym maes iechyd a gofal EL3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd