Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer byw'n annibynnol, gwaith neu astudiaeth bellach.

Am Sgiliau Byw’n Annibynnol

Mae ein cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol yn eich helpu chi i oresgyn rhwystrau a datblygu sgiliau ar gyfer eich dyfodol. Mae ein cyrsiau yn cefnogi dysgwyr gydag ystod eang o anawsterau/anableddau dysgu ac anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys y rheiny sydd â Chynllun Datblygu Unigol.

Chi sydd wrth wraidd ein holl gyrsiau. Rydym yn llunio cynllun dysgu personol yn seiliedig ar eich anghenion dysgu a’ch nodau ar gyfer y dyfodol. Byddwch yn datblygu sgiliau cyffredinol mewn cyfathrebu, sgiliau byw’n annibynnol, iechyd a llesiant, cyflogadwyedd a’r gymuned o’ch cwmpas, gan ganolbwyntio ar feysydd rydych angen eu datblygu fwyaf.

Eich CAVC

Yn CAVC, dyfarnwyd ein cefnogaeth i ddysgwyr y gorau yn y DU y llynedd! Mae gennym dimau cefnogi pwrpasol, gydag arbenigwyr yn sawl maes, i’ch cefnogi chi tra byddwch yn y coleg ac yn y dyfodol hefyd. Gall ein tîm o Swyddogion Pontio weithio gyda chi i gefnogi’ch trosglwyddiad i’r coleg a sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau arni gyda ni. Am ragor o wybodaeth neu i gael sgwrs gydag un o’n tîm ynghylch sut allem eich cefnogi chi, ewch i www.cavc.ac.uk/support

Eich Dyfodol

Mae myfyrwyr ar ein cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol wedi dod yn fwy annibynnol yn eu bywydau bob dydd, wedi mynd ymlaen i gyflogaeth gefnogol, addysg bellach, neu waith yn y gymuned.

Yr holl opsiynau Sgiliau Byw’n Annibynnol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Ymgysylltu â Newid Interniaethau SEARCH L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Lleoliad Cymunedol
Ymgysylltu â Newid Interniaethau SEARCH L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Lleoliad Cymunedol
Cyflogadwyedd a Sgiliau Bywyd EL1 EL2 EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tuag at Annibyniaeth EL1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Cysylltu â Choleg Caerdydd a'r Fro EL3 Rhan Amser 2 Hydref 2023 Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Sgiliau ar gyfer Dilyniant yn y Coleg EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Sgiliau Gweithio a Byw EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Neuadd Llanrhymni