Ein cyfleusterau

Agored i’r cyhoedd

Y Dosbarth

Ein bwyty llwyddiannus gyda golygfeydd ar draws y ddinas.

urbasba

Salon a sba unigryw wrth galon y ddinas.

Cyfleusterau Chwaraeon

Cyfleusterau o’r radd flaenaf i’w llogi yng Nghaerdydd a’r Fro

Ystafell Morgannwg

Ein tŷ bwyta adnabyddus yn y Fro.

Theatr Michael Sheen

Theatr 100 sedd wych yng nghanol y ddinas.

Bae Coffi

Ein siop goffi artisan brysur yng Nghanol y Ddinas

Academi urbasba

Ein salon poblogaidd yn y Fro