Cyfleusterau Chwaraeon

Cyfleusterau o’r radd flaenaf i’w llogi yng Nghaerdydd a’r Fro

Mae campysau CAVC yn ymfalchïo yn eu cyfleusterau chwaraeon gwych. Rydym yn falch o allu cynnig y rhain i’n dysgwyr. Maent hefyd ar gael i’r gymuned eu llogi pan nad ydynt yn cael eu defnyddio gan fyfyrwyr.

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Mae’r safle gwych hwn yn cynnwys trac a stadiwm athletau awyr agored o faint llawn, cromen chwaraeon o’r radd flaenaf gyda maes chwarae 3G, maes chwarae 3G awyr agored a meysydd chwarae glaswellt aml-gyfrwng. Y tu mewn mae campfa enfawr a siop goffi.

Mae cyfleusterau ar y campws hwn ar gael i’w llogi gan y cyhoedd drwy ein partneriaid, House of Sport, ar www.cardiffcityhouseofsport.co.uk

Campws Cymunedol Eastern

Mae’r safle hwn yn cynnwys ystod o feysydd chwarae 3G aml-gyfrwng awyr agored, neuadd chwaraeon aml-gyfrwng mawr a stiwdio ddawns fawr dan do.

I gofrestru eich diddordeb mewn defnyddio’r cyfleusterau hyn, cysylltwch â: