Ystafell Morgannwg

Ein tŷ bwyta adnabyddus yn y Fro.

Ar agor i’r cyhoedd ac ar gael i’w logi’n breifat, tŷ bwyta Ystafell Morgannwg yw ein tŷ bwyta sefydledig ym Mro Morgannwg.

Mae’r bwydlenni Cinio a Swper wedi’u gosod ac yn newid yn gyson, gydag opsiynau llysieuol ac opsiynau dietegol eraill ar gael os nodir hynny wrth archebu. Mae’r bwydlenni cinio yn dechrau o £10 am ginio tri chwrs gosodedig, a’r bwydlenni swper yn dechrau o £18 am swper tri chwrs gosodedig.

Mae bwydlenni digwyddiadau preifat gan gynnwys brecwastau, prydau ffurfiol a bwffes ar gael ar gais.

I gael gwybod mwy neu i archebu, ffoniwch 01446 742365.

Enghraifft o fwydlen cinio - £10 y pen

Diod Croeso

*** 

Tarten Domato a Phesto gyda Salad Ciwcymbr 

*** 
Crwper o Gig Oen wedi’i Farinadu gyda Ffacbys Puy a Gwyrdd a Ffa Gwyrdd

*** 

Clafoutis Mafon

*** 

Coffi neu De