Teithio a Thwristiaeth

Mae ein cyrsiau teithio a thwristiaeth yn datblygu eich sgiliau a'ch profiad ac yn darparu cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant er mwyn agor drysau ar yrfa yn y diwydiant.

Am Deithio a Thwristiaeth

Hoffech chi yrfa yn y diwydiant teithio a thwristiaeth, gyda chyfleoedd cyffrous i weithio ledled Cymru neu’n fyd-eang?

Mae ein cyrsiau teithio a thwristiaeth yn datblygu eich sgiliau a’ch profiad ac yn darparu cymwysterau a gydnabyddir gan ddiwydiant i agor drysau i yrfa yn y diwydiant. Byddwch yn astudio modiwlau gan gynnwys cyrchfannau teithio, ieithoedd tramor, gwasanaeth cwsmeriaid a chymorth cyntaf a gallwch ennill profiad trwy ymweld ag arbenigwyr yn y diwydiant, ymweld â safleoedd a lleoliadau gwaith mewn cyrchfannau ac atyniadau i dwristiaid yng Nghymru a thu hwnt.

Eich CAVC

Mae gan y Coleg lawer o gysylltiadau â diwydiant sy’n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a lleoliadau i fyfyrwyr CAVC gyda chwmnïau megis British Airways, TUI a Virgin Atlantic.

Eich Diwydiant

Twristiaeth yw 5ed diwydiant mwyaf y DU ac mae’n cefnogi 3 miliwn o swyddi, mae yna dros 200,000 o fusnesau Bach i Ganolig eu maint ac mae hynny’n tyfu trwy’r amser (Diweddariad Gwybodaeth am y Farchnad Lafur CAVC, 2015). Mae’r diwydiant Twristiaeth yng Nghymru werth £5 biliwn. Ar hyn o bryd, mae dros 70,000 o bobl yn cael eu cyflogi ym MhrifddinasRanbarth Caerdydd. Rhagwelir twf net o 70% dros y 5 mlynedd nesaf. (EMSI, 2019)

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd yn syth i gyflogaeth mewn swyddi mewn gwestai, rheoli digwyddiadau, atyniadau twristiaeth a chyrchfannau gwyliau. Gallwch fynd ymlaen i’n cwrs rhan amser nodedig ar gyfer darpar Griw Caban ac ymuno â myfyrwyr sydd wedi cael gwaith gyda chwmnïau hedfan gan gynnwys Emirates, British Airways, Virgin, EasyJet a mwy.

Yr holl opsiynau Teithio a Thwristiaeth

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Teithio a Thwristiaeth L1 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri
Cyflwyniad i Griw Caban L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Teithio a Thwristiaeth L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri
Teithio a Thwristiaeth L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws y Barri
Teithio a Thwristiaeth L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd