Teithio a Thwristiaeth

Mae ein cyrsiau teithio a thwristiaeth yn datblygu eich sgiliau a'ch profiad ac yn darparu cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant er mwyn agor drysau ar yrfa yn y diwydiant.

Am Deithio a Thwristiaeth

Cyfle i astudio modiwlau sy'n cynnwys cyrchfannau teithio, ieithoedd tramor, gwasanaethau cwsmeriaid a chymorth cyntaf a chewch brofiad drwy ymweld ag arbenigwyr y diwydiant, mynd ar ymweliadau safle a chael lleoliadau gwaith mewn cyrchfannau ac atyniadau twristaidd yng Nghymru a thu hwnt.

EichCAVC

Mae gan y Coleg lawer o gysylltiadau â diwydiant sy'n cynnig cyfleoedd am brofiad a lleoliadau gwaith i fyfyrwyr CAVC gyda chwmnïau fel British Airways, Thomas Cook a Virgin Atlantic.

EichDiwydiant

Ar hyn o bryd mae mwy na 63,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae disgwyl twf net o 8% yn ystod y saith mlynedd nesaf, gyda mwy na 5,000 o dwf swyddi erbyn 2024 yn Ne Ddwyrain Cymru (EMSI, 2016).

EichDyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd yn syth i gyflogaeth mewn swyddi mewn gwestai, rheoli digwyddiadau, atyniadau twristaidd a chyrchfannau gwyliau. Cewch symud ymlaen i'n cwrs Criw Caban rhan amser nodedig ac ymuno â myfyrwyr sydd wedi cael cyflogaeth gyda chwmnïau awyrennau sy'n cynnwys Emirates, British Airways, Virgin, EasyJet a mwy. Hefyd gallwch hyd yn oed astudio am Radd Sylfaen mewn Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau yma yn CAVC.

Yr holl opsiynau Teithio a Thwristiaeth

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Criw Caban
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 1 Ionawr 2021 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Cyflwyniad i Griw Caban
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Teithio a Thwristiaeth
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws y Barri
Teithio a Thwristiaeth
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws y Barri
Teithio a Thwristiaeth
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teithio a Thwristiaeth - Diploma Estynedig
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teithio a Thwristiaeth – Diploma Estynedig
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws y Barri