Teithio a Thwristiaeth

Mae ein cyrsiau teithio a thwristiaeth yn datblygu eich sgiliau a'ch profiad ac yn darparu cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant er mwyn agor drysau ar yrfa yn y diwydiant.

Am Deithio a Thwristiaeth

Hoffech chi yrfa yn y diwydiant teithio a thwristiaeth, gyda chyfleoedd cyffrous i weithio ledled Cymru neu’n fyd-eang?

Mae ein cyrsiau teithio a thwristiaeth yn datblygu eich sgiliau a’ch profiad ac yn darparu cymwysterau a gydnabyddir gan ddiwydiant i agor drysau i yrfa yn y diwydiant. Byddwch yn astudio modiwlau gan gynnwys cyrchfannau teithio, ieithoedd tramor, gwasanaeth cwsmeriaid a chymorth cyntaf a gallwch ennill profiad trwy ymweld ag arbenigwyr yn y diwydiant, ymweld â safleoedd a lleoliadau gwaith mewn cyrchfannau ac atyniadau i dwristiaid yng Nghymru a thu hwnt.

Eich CAVC

Mae gan y Coleg lawer o gysylltiadau â diwydiant sy’n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a lleoliadau i fyfyrwyr CAVC gyda chwmnïau megis British Airways, TUI a Virgin Atlantic.

Eich Diwydiant

Twristiaeth yw 5ed diwydiant mwyaf y DU ac mae’n cefnogi 3 miliwn o swyddi, mae yna dros 200,000 o fusnesau Bach i Ganolig eu maint ac mae hynny’n tyfu trwy’r amser (Diweddariad Gwybodaeth am y Farchnad Lafur CAVC, 2015). Mae’r diwydiant Twristiaeth yng Nghymru werth £5 biliwn. Ar hyn o bryd, mae dros 70,000 o bobl yn cael eu cyflogi ym MhrifddinasRanbarth Caerdydd. Rhagwelir twf net o 70% dros y 5 mlynedd nesaf. (EMSI, 2019)

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn mynd yn syth i gyflogaeth mewn swyddi mewn gwestai, rheoli digwyddiadau, atyniadau twristiaeth a chyrchfannau gwyliau. Gallwch fynd ymlaen i’n cwrs rhan amser nodedig ar gyfer darpar Griw Caban ac ymuno â myfyrwyr sydd wedi cael gwaith gyda chwmnïau hedfan gan gynnwys Emirates, British Airways, Virgin, EasyJet a mwy.

Yr holl opsiynau Teithio a Thwristiaeth

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Diploma Rhagarweiniol mewn Twristiaeth L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Criw Caban L2 Rhan Amser 8 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Teithio a Thwristiaeth L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
Twristiaeth a Chriw Caban L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws y Barri
Twristiaeth a Chriw Caban L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd