Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Estyn yn amlygu dull strategol a chydweithredol Coleg Caerdydd a'r Fro o ddarparu prentisiaethau sy'n creu effaith

Mae Estyn, sef Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant Ei Fawrhydi yng Nghymru, wedi cyhoeddi adroddiad arolygu sy'n tynnu sylw at y gwaith cadarnhaol a wneir drwy ddarpariaeth prentisiaethau Coleg Caerdydd a'r Fro.

Cyn-fyfyrwyr Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro Evan a Mackenzie wedi’u dewis i Garfan Chwe Gwlad Cymru

Mae cyn-chwaraewyr Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro Evan Lloyd a Mackenzie Martin wedi cael eu dewis fel rhan o garfan Cymru Warren Gatland ar gyfer y Chwe Gwlad.

Lansio ymgynghoriad ynghylch cais cyn-gynllunio ar gyfer dau gampws newydd yn y Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro, mewn partneriaeth â WEPCO, wedi lansio proses ymgynghori ynghylch cais cyn-gynllunio ar gyfer dau gampws newydd ym Mro Morgannwg.