Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Defnydd arloesol Coleg Caerdydd a’r Fro o ddysgu a gyfoethogir gan dechnoleg yn ei helpu i gadw statws Coleg Arddangos Microsoft

Mae defnydd arloesol Coleg Caerdydd a’r Fro o dechnoleg i greu profiadau dysgu cyfranogol a chynhwysol wedi golygu ei fod wedi cadw ei statws fel Coleg Arddangos Microsoft am y bumed flwyddyn yn olynol.

Tîm Teuluoedd yn Dysgu Gyda’u Gilydd CAVC yn ennill Gwobr fawreddog Inspire! mewn pryd ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion

Wrth i ni ddechrau ar yr Wythnos Addysg Oedolion, mae’r tîm Teuluoedd yn Dysgu Gyda’u Gilydd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi ennill Gwobr fawreddog Inspire! am yr effaith gadarnhaol y mae wedi’i chael ar gymunedau ar draws y Brifddinas-Ranbarth.

Diweddariad RAAC