Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Myfyrwyr Gofal Iechyd Cyflenwol Coleg Caerdydd a’r Fro yn hybu lles cleifion yn Ysbyty Athrofaol Cymru

Mae myfyrwyr HND Lefel 5 Gofal Iechyd Cyflenwol gyda Statws Ymarferydd Coleg Caerdydd a'r Fro wedi bod yn defnyddio eu sgiliau therapi i helpu cleifion yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Ailachredu Coleg Caerdydd a’r Fro gyda statws Arweinwyr mewn Amrywiaeth anrhydeddus

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei ailachredu ar gyfer statws Arweinwyr mewn Amrywiaeth anrhydeddus, gan adlewyrchu’r gwaith sylweddol mae’n ei wneud i hyrwyddo Tegwch, Parch, Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynwysoldeb ac Ymgysylltu (FREDIE) o fewn y cymunedau mae’n eu gwasanaethu.

Coleg Caerdydd a'r Fro yn cyrraedd y pump olaf yng Ngwobrau Cylchgrawn PQ

Coleg Caerdydd a'r Fro oedd yr unig goleg Addysg Bellach i gyrraedd rhestr fer Gwobrau Cylchgrawn PQ yng nghategori Coleg Cyhoeddus y Flwyddyn am ansawdd ei ddarpariaeth cyfrifeg.