Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a'r Fro – yr unig Goleg Arddangos Microsoft yng Nghymru o hyd

Mewn cyfnod pan fo mwy a mwy o bobl yn gweithio ac yn dysgu o'u cartref gan ddefnyddio technoleg gwybodaeth, mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cadw ei deitl fel yr unig Goleg Arddangos Microsoft yng Nghymru.

Mae myfyriwr awyrofod o Goleg Caerdydd a’r Fro Kierran wedi ennill Gwobr Inspire! am newid ei fywyd yn llwyr

Ar ôl i Kierran James gael cwymp erchyll yn Kenya wrth wasanaethu yno gyda'r Fyddin, daeth ei yrfa i ben am y tro, ond mae Kierran newydd ennill gwobr am ddysgu er gwaetha pawb a phopeth.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn un o’r colegau cyntaf i weithio gyda Chanolfan Ragoriaeth WorldSkills UK

Bydd pobl ifanc yn y Brifddinas-Ranbarth yn elwa o ddull newydd a radical o gyflwyno sgiliau lefel uchel yn dilyn cynnwys Coleg Caerdydd a’r Fro yn rhan o Ganolfan Ragoriaeth WorldSkills UK heddiw (21ain Medi).