Addysg Uwch

Cyrsiau Prifysgol a gynigir yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Cyrsiau Prifysgol gyda gwahaniaeth

Addysg Uwch yn CAVC

Ar gyfer AU - Pam dewis CAVC

Mae llawer o resymau tros ddewis CAVC fel eich lleoliad astudio ar gyfer cwrs prifysgol
/Created for Web/course_guides_eng

Lawrlwytho Canllaw Cyrsiau

Cyfle i ddysgu mwy am yr holl gyrsiau drwy lawrlwytho un o'n canllawiau cwrs!

Blog AU

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am ein Llysgenhadon AU

Cyrsiau Mynediad a Sylfaen i Oedolion

Ein darpariaeth Mynediad a Sylfaen i Oedolion yw'r ffordd berffaith o ddychwelyd i fyd addysg gyda'r nod o fynd ymlaen i'r brifysgol neu newid cyfeiriad eich gyrfa.

Cefnogaeth i chi

Sut i wneud cais am gwrs AU

Mae gwneud cais am gwrs AU yn CAVC yn hawdd ar-lein 

Cyllid Myfyrwyr

Cael gwybod mwy am gyllid myfyrwyr cysylltiedig ag astudio AU

Telerau ac Amodau Myfyrwyr AU