Sut i wneud cais am gwrs AU

Mae gwneud cais am gwrs AU yn CAVC yn hawdd ar-lein

Cyrsiau llawn amser Addysg Uwch

Gellir gwneud cais am gyrsiau llawn amser trwy UCAS (Gwasanaeth Derbyn i Brifysgolion a Cholegau) neu ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau yn uniongyrchol i'r Coleg. Edrychwch ar daflenni gwybodaeth y cyrsiau unigol am arweiniad.

Gwneud cais trwy UCAS - Ewch i wefan UCAS yma. Byddwch angen cod cwrs penodol UCAS a ddangosir ar y daflen wybodaeth berthnasol. Cewch restr gyflawn yma.

Gwneud cais yn uniongyrchol i'r Coleg - Cliciwch ar 'Gwneud cais uniongyrchol i CAVC' ar unrhyw un o'n tudalennau cyrsiau AU unwaith rydych wedi dewis eich cwrs a llenwch y ffurflen gais ar-lein.

Cyrsiau rhan amser Addysg Uwch

Rhaid i chi wneud cais uniongyrchol i Goleg Caerdydd a'r Fro. Gallwch wneud hynny trwy glicio ar 'gwneud cais' ar unrhyw un o'n cyrsiau.

Mwy o wybodaeth am gyrsiau AU yn CAVC

Cyllid Myfyrwyr

Cael gwybod mwy am gyllid myfyrwyr cysylltiedig ag astudio AU

Opsiynau ar gyfer Astudio AU

Cefnogaeth Dysgu