Eithriadau/gostyngiadau i fyfyrwyr

Treth y Cyngor, Credyd Cynhwysol, Aelodaeth Campfa, Budd-dal Tai, ac ati.

Os ydych chi'n gwneud cais am Dystysgrif Eithrio Myfyriwr ar ddechrau'r flwyddyn academaidd, nodwch nad oes posib darparu'r tystysgrifau hyn tan hanner tymor mis Hydref. Mae hyn yn unol â chyfnodau prawf y myfyrwyr.

Os oes arnoch chi angen tystiolaeth o fod yn fyfyriwr llawn amser / rhan amser, gallwn roi hyn i chi ar gais.

I gyfrif fel myfyriwr llawn amser, mee'n rhaid i'ch cwrs fod:

  • yn para o leiaf 1 flwyddyn galendr neu flwyddyn academaidd.
  • yn cynnwys gofyniad i ymgymryd ag ef am o leiaf 24 wythnos y flwyddyn.
  • yn cynnwys o leiaf 21 awr o astudio, hyfforddiant neu brofiad gwaith yr wythnos.

Neu:

Os ydych chi'n astudio ar gyfer cymhwyster hyd at Safon Uwch (Lefel 3) a'ch bod yn iau nag 20 oed, rhaid i'ch cwrs fod:

  • yn para o leiaf 3 mis
  • yn cynnwys o leiaf 12 awr o astudio yr wythnos

I wneud cais am Dystysgrif Eithrio Myfyriwr cliciwch ar y ddolen isod a llenwch y ffurflen.

Cliciwch yma i ofyn am dystysgrif.

Bydd eich Tystysgrif Eithrio Myfyriwr yn cael ei hanfon atoch chi ar e-bost o fewn pythefnos i'ch cais. Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth ynghylch a ydych yn gymwys, cysylltwch â swyddfa eich cyngor lleol yma.