Gofal Plant

Os yw gofal plant yn rhwystr i chi allu astudio, gall y coleg helpu i dalu rhai o'r costau hyn. Yn dibynnu ar incwm eich cartref, mae cymorth cyllid gofal plant yn dechrau ar £23 y dydd a chaiff ei gapio ar £42 y dydd, am 3 diwrnod yr wythnos; rhaid i unrhyw gostau sy’n uwch na hyn gael eu talu gan y dysgwr. Fe'i telir yn fisol mewn ôl-daliadau yn uniongyrchol i'ch darparwr gofal plant dewisol, y mae'n rhaid iddo fod wedi'i gofrestru ag AGGCC. Mae gan gampws Ffordd Colcot ganolfan gofal plant, ac anogir dysgwyr i gael mynediad at y ganolfan ar gyfer eu hanghenion gofal plant os yw'n gredadwy. Mae cyllid gofal plant wedi'i gyfyngu i un plentyn fesul dysgwr, ac eithrio yn achos efeilliaid.