Ymrestru yn CAVC

Os ydych wedi cael cynnig lle ar gwrs yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23, byddwn yn cysylltu â chi pan mae’n amser i chi gofrestru.

Cofrestru 

Yn ystod yr haf, bydd pawb sydd wedi cael cynnig lle yn cael e-bost yn rhoi manylion am bryd a sut i gofrestru.  Bydd pryd y byddwch yn gallu cofrestru yn dibynnu ar y cwrs a’r math o gynnig yr ydych wedi’i gael (Amodol neu Ddiamod).  Felly cadwch lygad allan am yr e-bost.

I sicrhau eich lle, cofrestrwch cyn gynted ag y gallwch ar ôl i chi gael eich e-bost yn nodi ei bod hi’n amser i gofrestru.  Ar ôl i chi gofrestru gallwch gael mynediad at fuddion a gwefan arbennig yn cynnwys digwyddiadau, adnoddau a gweithgareddau trwy gydol yr haf i’ch paratoi ar gyfer mis Medi.

Rydym yn edrych ymlaen atoch chi’n ymuno â ni!

Cofrestru ar gyfer rhai sydd â Chynnig Diamod:

Mae’r broses gofrestru’n hawdd a gallwch ei wneud ar-lein neu wyneb yn wyneb ar y campws.  Rydym yma i’ch helpu ar bob cam o’r ffordd.

Os ydych wedi cael cynnig diamod gennym ni, byddwch wedi cael e-bost gennym ni gyda’r teitl ‘Paratoi ar gyfer y Coleg a Chofrestru’ (cofiwch edrych yn eich ffolderi sothach os na allwch ddod o hyd i’r e-bost).  Mae’r e-bost yn cynnwys eich dolen i gofrestru a rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd angen i chi wneud.

Gallwch gofrestru ar-lein neu wyneb yn wyneb:

Cofrestru ar-lein

Ewch i’ch e-bost, cliciwch ar y ddolen a mewngofnodi.  (Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair gallwch ei ailosod trwy ddewis “wedi anghofio cyfrinair”, byddwch yn cael e-bost i ailosod eich cyfrinair a bydd yn gofyn i chi nodi eich dyddiad geni fel gwiriad diogelwch.)  Nesaf, ewch trwy’r sgriniau i wirio eich manylion, llenwi unrhyw fylchau a dilyn y camau.  Gofynnir i chi wirio eich manylion ar y diwedd cyn clicio ar “cyflwyno”.  Yna byddwn yn cysylltu â chi’n fuan trwy e-bost i gadarnhau eich bod wedi cofrestru.  Os yw eich cynnig diamod ar gyfer cwrs rhan amser, byddwch hefyd yn cael eich tywys i sgrin i dalu eich ffioedd.

Cofrestru ar y campws

Os oes well gennych gofrestru wyneb yn wyneb, mae yna lawer o gymorth ar gael.  Dewch i’n gweld yn ystod oriau gweithio, dydd Llun i ddydd Gwener ar Gampws Canol y Ddinas, Caerdydd neu Gampws y Barri.  Neu os oes well gennych ddod gyda’r nos, mae Campws Canol y Ddinas, Caerdydd ar agor rhwng 5 a 7pm dydd Llun i ddydd Iau ac mae Campws y Barri ar agor ar nos Fawrth a nos Iau rhwng 5 a 7pm.

Cofrestru ar gyfer rhai sydd â Chynnig Amodol:

Os ydych wedi cael cynnig amodol yn seiliedig ar y graddau yr ydych yn aros amdanynt, bydd hi’n amser i chi gofrestru ar Ddiwrnod Canlyniadau!
Gallwch gofrestru o Ddiwrnod Canlyniadau TGAU - dydd Iau 25 Awst. Mae’n bwysig eich bod yn cofrestru neu’n cysylltu ar y diwrnod hwn neu’r dyddiad rydych wedi’ch gwahodd i ddod yma,
er mwyn sicrhau eich lle yn y Coleg.

Sut i gofrestru - beth sydd angen i chi ei wneud
Yr wythnos hon, byddwch yn cael e-bost gennym yn dwyn y teitl “Cofrestru yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro” (cofiwch edrych yn eich ffolderi sbam os nad ydych yn gallu ei weld). Mae hyn yn cynnwys eich dolen i gofrestru o ddydd Iau 25 Awst.

Wedi ennill y graddau sydd eu hangen arnoch chi?  Llongyfarchiadau! Gallwch fynd ati i gofrestru.

Cofrestrwch ar y campws – braf fydd eich gweld ar Ddiwrnod Canlyniadau
Edrychwch ar eich e-byst i gael manylion eich apwyntiad i gofrestru. Cofiwch ddod â chanlyniadau’ch arholiadau gyda chi. Bydd llawer o bethau ymlaen hefyd! Dysgwch fwy am Gyllid Myfyrwyr, Trafnidiaeth Myfyrwyr, Cymorth Dysgu, Undeb Myfyrwyr a Chlybiau a bachwch ffrîbi!

Methu dod i’r apwyntiad? Na phoener, cofrestrwch ar-lein y diwrnod hwnnw.
Ewch i’ch e-bost, cliciwch ar y ddolen i gofrestru a mewngofnodwch. Cliciwch drwy’r sgriniau i weld eich manylion, llwythwch eich cymwysterau a dilynwch y camau. Ar ôl pwyso “cyflwyno” fe gysylltwn ni gyda chi i gadarnhau’ch cofrestriad drwy e-bost.

Ddim wedi ennill y graddau sydd eu hangen arnoch chi?
Peidiwch â phoeni, rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i’ch cwrs delfrydol.
Dewch draw i’n gweld ar y campws
Gwiriwch eich e-bost am amser apwyntiad i ddod draw.

Angen rhagor o help i ymrestru? Oes gennych chi gwestiwn? Cysylltwch â ni

Mae ein tîm Gwasanaethu Myfyrwyr cyfeillgar yma drwy gydol yr haf i’ch helpu, ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi, neu eich cefnogi chi os ydych yn profi problemau wrth ymrestru neu’n methu talu eich ffi.

Cysylltwch â ni
Sgwrsio Byw ar ein gwefan: Cliciwch ar yr eicon sgwrsio byw ar eich sgrin
Ffôn: 02920 250 250
Anfon e-bost: info@cavc.ac.uk 

Heb wneud cais am gwrs?

Peidiwch â cholli'ch cyfle, gwnewch gais heddiw a dechreuwch gwrs ym mis Medi.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan CAVC...

Teithiau Rhithwir

Yma gallwch fynd ar daith rithwir o amgylch rhai o'n cyfleusterau niferus i roi syniad i chi o'r hyn y mae ein campysau yn ei gynnig. Mwy o deithiau rhithwir yn dod yn fuan.