Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Pympiau Gwres (CDP)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
21 Mai 2024 — 24 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

• Systemau Gosodwr Systemau Pwmp Gwres BPEC
Technoleg Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer
Technoleg Pwmp Gwres o'r Ddaear           
                                 

Mae’r cwrs 4 diwrnod hwn wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar osodwyr er mwyn gosod pympiau gwres yn gywir.   

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio gyda’r bwriad o fodloni gofyniad y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a grwpiau gweithio diwydiant.

Os nad ydych yn gymwys i dderbyn cyllid PLA, ewch i daro golwg ar y cyrsiau y gallwch eu hariannu’n bersonol yma.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r asesiadau ar gyfer y cwrs hyfforddiant yn cynnwys arholiad amlddewis ar-lein ac asesiad ymarferol mewn amgylchedd efelychol.                                                     

Rhaid ichi ddod â 2x llun pasbort a'ch tystysgrifau cymwysterau ar ddiwrnod cyntaf y cwrs er mwyn sefyll asesiadau'r cwrs hwn.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Gofynion mynediad

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

21 Mai 2024

Dyddiad gorffen

24 Mai 2024

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

32 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

RTCC3P04
L3

Cymhwyster

60066064 BPEC Level 3 Award in the Installation and Maintenance of Heat Pumps Sy

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Cwrs Systemau Dŵr Poeth Domestig Thermol Solar

Mwy...

Fideos

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE