Rhaglenni hyfforddiant llwybr carlam i oedolion

Uwchsgiliwch ar gyfer gyrfa newydd mewn sector o flaenoriaeth, gyda rhaglen hyfforddi am ddim yn dechrau yn 2024

Ydych chi'n awyddus i blymio i fydoedd cyffrous technoleg ddigidol, dadansoddi data neu seiberddiogelwch? Ymunwch ag un o'n Bŵtcamps Technoleg i roi hwb i'ch gyrfa!

Wedi’u hariannu’n llawn gan Gronfa Ffyniant ar y Cyd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth y DU, mae ein Bŵtcamps mewn gwaith Digidol, Dadansoddeg Data a Seiber ar gael i bawb – p’un a ydych yn dychwelyd i’ch gyrfa, newydd adael addysg, neu’n weithiwr proffesiynol profiadol sy’n dymuno newid gyrfa, bydd y Bŵtcamps Technoleg yn lansio eich taith newydd i dechnoleg. 

Cefnogir pob bŵtcamp gyda sgiliau cyflogadwyedd er mwyn i chi fod yn barod am gyfweliad ac yn cael cyfleoedd i gwrdd â chyflogwyr.

Disgwylir i'r Bŵtcamps ddechrau ym mis Chwefror 2024 ar sail un diwrnod yr wythnos dros 10 wythnos.

Gwybodaeth am Gymhwysedd

Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18+ ac yn byw neu’n gweithio ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg.

Manteisiwch ar y cyfle hwn i lansio'ch gyrfa yn y diwydiannau hyn y mae galw mawr amdanynt a pharatowch i groesawu dyfodol sy'n llawn posibiliadau diddiwedd.

Cliciwch isod am fwy o wybodaeth ac i wneud cais

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Bŵtcamp Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol L3 Rhan Amser 8 Ebrill 2024 Lleoliad Cymunedol
Bŵtcamp Seiberddiogelwch mewn Busnes L3 Rhan Amser 12 Mawrth 2024 Lleoliad Cymunedol
Sgiliau digidol ar gyfer Bŵtcamp Busnes L3 Rhan Amser 12 Mawrth 2024 Lleoliad Cymunedol