Gwnewch gais nawr

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein cyrsiau llawn amser sy’n dechrau ym mis Medi 2024.

Os ydych chi’n ystyried dechrau yn y coleg fis Medi 2024, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno eich cais cyn gynted â phosibl, er mwyn sicrhau eich lle. Cliciwch isod i bori drwy ein cyrsiau addysg bellach ac addysg uwch.

Ddim yn siŵr pa gwrs i'w astudio? Ymunwch â ni yn ein Noson Agored nesaf.

Cyrsiau Addysg Uwch yn CAVC

Hyfforddiant arbenigol. Cyfleusterau anhygoel. Cymorth gwych. Gwnewch gais nawr ar gyfer mis Medi.

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein campysau

Teithiau Rhithwir

Yma gallwch fynd ar daith rithwir o amgylch rhai o'n cyfleusterau niferus i roi syniad i chi o'r hyn y mae ein campysau yn ei gynnig. Mwy o deithiau rhithwir yn dod yn fuan.