Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Blwyddyn arall o lwyddiant Safon Uwch a BTEC heb ei hail yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn dathlu blwyddyn arall heb ei hail o lwyddiant, gyda mwy o fyfyrwyr nag erioed o’r blaen yn cyflawni yn eu cymwysterau Uwch Gyfrannol, Safon Uwch a BTEC.