Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Academi Bêl Droed CAVC yn mynychu lleoliad gwaith unwaith mewn oes yng Nghlwb Pêl Droed Benfica

Dros wyliau’r Pasg cafodd 18 o ddysgwyr o Academi Bêl Droed CAVC brofiad unwaith mewn oes o flasu sut beth yw bywyd i bêl droediwr proffesiynol yn un o glybiau mwyaf Ewrop.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal Iftar Cymunedol am y tro cyntaf

Ar ddydd Llun 17 Ebrill, yn ystod wythnos olaf Ramadan, cynhaliodd Coleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) ei ddigwyddiad Iftar cymunedol cyntaf erioed ar gyfer myfyrwyr a staff ar ei Gampws Canol y Ddinas.