Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn y rownd derfynol yng Ngwobrau Beacon 2023-24

Mae gwaith Coleg Caerdydd a’r Fro i ddatblygu modiwlau cwricwlwm anhiliol ar gyfer y sector addysg bellach wedi sicrhau lle iddo yn rowndiau terfynol Gwobrau Beacon, gwobrau mawreddog ledled y DU gan Gymdeithas y Colegau.

Gŵyl Cerdd Dant Cymru yn dod i Goleg Caerdydd a’r Fro

Y penwythnos hwn, bydd bron i 2,000 o gystadleuwyr ledled Cymru yn cymryd rhan yn yr Ŵyl Gerdd Dant fawreddog a gynhelir gan Goleg Caerdydd a’r Fro.