Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Defnydd arloesol Coleg Caerdydd a'r Fro o dechnoleg dysgu uwch yn sicrhau ei fod yn cadw ei statws Coleg Arddangos Microsoft

Mae defnydd arloesol Coleg Caerdydd a'r Fro o dechnoleg i greu profiadau dysgu diddorol a chynhwysol wedi golygu ei fod wedi cadw ei statws Coleg Arddangos Microsoft am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

CAVC Rider – gwasanaeth bws newydd am ddim i fyfyrwyr a staff Coleg Caerdydd a'r Fro

Ar 5 Medi bydd Bws Caerdydd yn lansio CAVC Rider – sef gwasanaeth bws newydd ar gyfer Coleg Caerdydd a'r Fro.

Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II 1926 – 2022

Testun tristwch mawr i Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro oedd clywed am farwolaeth Ei Mawrhydi, Brenhines Elizabeth II. Mae CAVC yn anfon ei gydymdeimlad dwys i’r Brenin Charles III a’r Teulu Brenhinol.