Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Gwobr Llysgennad Cyfiawnder, Amrywiaeth a Chynhwysiant WorldSkills UK Coleg Caerdydd a’r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi llwyddo i gael gwobr genedlaethol am ei waith yn creu cyfleoedd addysgol i bobl ifanc.

Siwrnai gyrfa Ewan, myfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn ei arwain i CF10 drwy Brosiect SEARCH

Er iddo gofrestru yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro heb fawr ddim hunanhyder, mae Ewan Heppenstall wedi dod o hyd i gyflogaeth drwy brosiect rhyngwladol mawr sy’n darparu cyfleoedd cyflogaeth a dysgu i bobl ifanc yng Nghymru.