Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Stori tudalen flaen! Newyddiadurwr Iau yn CAVC Jack ar Restr Fer Gwobr Sgŵp Fawr

Mae Jack Grey, Newyddiadurwr Iau ar gynllun prentisiaeth sy'n cael ei redeg gan Goleg Caerdydd a'r Fro mewn partneriaeth â BBC Cymru Wales ac ITV Cymru, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Sgŵp Fawr gan y Cyngor Hyfforddi Newyddiadurwyr Cenedlaethol.

Siwrnai Oscar: Myfyriwr Safon Uw o Goleg Caerdydd a’r Fro i astudio’r Clasuron ym Mhrifysgol Caergrawnt

Bydd Oscar Griffin, myfyriwr Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, yn teithio i Gaergrawnt yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, ar ôl cael ei dderbyn i ddarllen Clasuron yn y brifysgol uchel ei pharch

Myfyrwraig CAVC Eleanor yn adeiladu’r sylfeini ar gyfer gyrfa ym maes adeiladu drwy brofiad gwaith rhithwir gyda Wates

Treuliodd Eleanor Mahoney, myfyrwraig Adeiladu yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, yr Hanner Tymor diweddar yn cymryd rhan mewn wythnos o brofiad gwaith rhithwir gyda chwmni adeiladu, gwasanaethau eiddo a datblygiadau, Grŵp Wates.