Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Dyfarnu nod ansawdd i Goleg Caerdydd a’r Fro am ei ymrwymiad i ofalwyr ifanc

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi derbyn y Safon Ansawdd anrhydeddus mewn Cefnogi Gofalwyr (QSCS) gan Ffederasiwn y Gofalwyr i gydnabod y gwaith mae'n ei wneud gyda gofalwyr ifanc.

‘Start-up Gus’ CAVC sydd wedi ennill gwobrau yn ôl i helpu dysgwyr i sefydlu eu busnesau eu hunain yn ystod yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang

Mae Swyddog Menter Coleg Caerdydd a'r Fro, Angus Phillips, wedi ennill gwobr am ei waith yn annog pobl ifanc i sefydlu eu busnes eu hunain – a nawr mae wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ‘sefydlu busnes’ ar gyfer yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang (16eg-20fed Tachwedd).