Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro wedi’i raddio’n ‘dda’ ac yn ‘rhagorol’ gan Estyn

Mae adroddiad archwiliad a gyhoeddwyd heddiw gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ynglŷn â darpariaeth Addysg Bellach Coleg Caerdydd a’r Fro yn dangos bod pob maes a archwiliwyd wedi’u graddio’n ‘dda’ neu’n ‘rhagorol’.

Myfyrwraig o Goleg Caerdydd a'r Fro, Kathryn, i gynrychioli Cymru mewn pêl-rwyd

Mae myfyrwraig Chwaraeon o Goleg Caerdydd a'r Fro, Kathryn Titley, wedi cael ei dewis i gynrychioli Cymru mewn pêl-rwyd.

Myfyrwyr celf yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro’n Creu Celf Nid Rhyfel

Mae myfyrwyr Celf a Dylunio o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi bod yn ystyried beth yw ystyr heddwch iddyn nhw fel rhan o brosiect NOW 14-18.

Elliott, myfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yw’r prentis trydan gorau yng Nghymru

Mae myfyriwr Gosodiadau Trydan yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Elliott Dix, wedi cael ei goroni fel prentis trydan gorau Cymru.