CF10 – Darparwyr arlwyo a manwerthu Coleg Caerdydd a’r Fro ar restr y Cwmnïau Gorau yn y DU i Weithio Iddynt

10 Meh 2021

Mae CF10, y sefydliad sy'n darparu siopau coffi, ffreuturau, siopau, Subway a llogi lleoliadau Coleg Caerdydd a'r Fro, wedi cael cydnabyddiaeth ar Restr Cwmnïau Gorau'r DU i Weithio Iddynt.

Mae'r gwobrau proffil uchel hyn yn cynnwys banciau, clybiau pêl-droed yr uwch gynghrair, gwestai a chwmnïau sectorau a meintiau sy'n ennill lle ar restrau fel rhai o Gwmnïau Gorau'r DU i Weithio Iddynt. Mae'n cydnabod ymrwymiad cwmni i'w weithwyr ac yn dangos bod ymgysylltu â'r gweithle yn rhan hanfodol o lwyddiant y sefydliad hwnnw.

Cymerodd tîm CF10 ran am y tro cyntaf ac ennill tri lle:

• Rhif 25 yn y Cwmni Bach Gorau i Weithio Iddo yng Nghymru
• Rhif 17 yng Nghwmni Hamdden a Lletygarwch Gorau'r DU i Weithio Iddo
• Rhif 63 yng Nghwmni Bach Gorau'r DU i Weithio Iddo

Dywedodd Kay Martin, Pennaeth Coleg Caerdydd a'r Fro: "Llongyfarchiadau i bawb yn CF10 ar y wobr haeddiannol yma. Mae cael lle ar restrau Cwmnïau Gorau'r DU i Weithio Iddynt ar eich ymgais gyntaf yn gyflawniad mawr, ond mae ennill lle ar dair rhestr yn anhygoel – da iawn i'r tîm gwych yn CF10, sy'n aelodau gwerthfawr iawn o Deulu CAVC."