Tystysgrif VTCT mewn IPL (triniaeth laser ar gyfer adfywio'r croen a thynnu blew) Lefel 4 Rhan Amser

L4 Lefel 4
Rhan Amser
2 Tachwedd 2020 — 11 Ionawr 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Dystysgrif VTCT Lefel 4 mewn Laser a Golau ar gyfer Triniaethau Gwaredu Gwallt neu Ieuangu Croen (QCF) yn uwch gymhwyster sydd wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer therapyddion harddwch. Mae'r cymhwyster hwn ar sail Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol therapi harddwch (NOS). Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gymeradwyo ac yn cael ei gefnogi gan Awdurdod y Diwydiant Trin Gwallt a Harddwch (HABIA), y corff gosod safonau ar gyfer cymwysterau gwallt, harddwch, ewinedd a sba.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gofal cleientiaid a chyfathrebu mewn diwylliannau sy'n gysylltiedig â harddwch

Triniaethau laser a golau ar gyfer gwaredu gwallt
Triniaethau laser a golau ar gyfer ieuangu croen
Rheoli iechyd a diogelwch yn y salon
Byddwch yn gweithio gyda'n peiriant Skyncare Biocare-one
http://www.skyncare.co.uk/biocare-one.html

Cewch hefyd gyngor ynglŷn â sut i gofrestru eich gwasanaethau gydag Arolygaeth Iechyd Cymru

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £30.00

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad parhaus gan gynnwys asesiadau ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.

Gofynion mynediad

Rhaid bod gan ymgeiswyr gymhwyster Harddwch Lefel 3. Mae angen Prawf Ardystio a chyfweliad llwyddiannus.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Tachwedd 2020

Dyddiad gorffen

11 Ionawr 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC4P11
L4

Cymhwyster

Certificate in Laser and Intense Pulsed

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE