Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Dystysgrif Lefel 2 yma mewn Sgiliau Cwnsela (CPCAB) yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau gwrando neu ddechrau ar hyfforddiant cwnsela. Mae'r rhaglen hon yn rhyngweithiol a hefyd yn brofiadol, a bydd disgwyl i'r myfyrwyr ysgrifennu cofnod wythnosol adlewyrchol i gofnodi eu datblygiad personol, eu sgiliau a'u dealltwriaeth o helpu ar Lefel 2.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs yma byddwch yn astudio:

 • Sgiliau cwnsela/gwrando
 • Hunanymwybyddiaeth
 • Arfer Moesegol
 • Arfer Adlewyrchol
 • Gweithio gyda Gwahaniaeth ac Amrywiaeth

Bydd dulliau addysgu amrywiol yn cael eu defnyddio, gan gynnwys chwarae rôl. Bydd yr asesu ar ffurf cofnodion adlewyrchol wythnosol, 3 aseiniad ac arholiad allanol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £150.00

Ffi Cwrs: £550.00

Gofynion mynediad

Nid oes yna unrhyw ofynion ffurfiol, ond mae'r gallu i ysgrifennu dyddlyfr myfyriol 600 gair a chwblhau aseiniadau ysgrifenedig yn hanfodol. Mae rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

Amseroedd cwrs

Y Barri - 12:00 - 15:00 - Dydd Mercher
            - 18:00 - 20:30 - Dydd Iau
Caerdydd - 18:00 - 21:00 - Dydd Mawrth a dydd Mercher

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau rheolaidd a thri asesiad ac arholiad

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed
 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn
 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ