L3 Lefel 3
Rhan Amser
16 Medi 2020 — 18 Medi 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Trosolwg y Cwrs

Mae’r cwrs 18fed Argraffiad newydd hwn yn gymhwyster trydanol hanfodol. O fis Ionawr 2019 ymlaen bydd rhaid i unrhyw osodiadau fod wedi’u cynllunio yn unol â Rheoliadau’r 18fed Argraffiad. 

Nod y cwrs yw sicrhau dealltwriaeth dda’r ymgeiswyr o Reoliadau’r 18fed Argraffiad a darparu canllaw i arferion gweithio da ar safle. Prif nod y cwrs yw rhoi sylw i gwmpas a gofynion y Rheoliadau Gwifrau Trydan a diweddaru’r dysgwyr yn dilyn rheoliadau’r 17eg Argraffiad.

Ffi Cwrs: £425

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r cwrs yn ceisio sicrhau bod unigolion yn gyfarwydd â fformat, cynnwys a defnydd y Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydan BS 7671:2018 (2382- 18) Rheoliadau Gwifrau Trydan y 18fed Argraffiad 2018.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr lwyddo mewn arholiad aml-ddewis sy’n cynnwys 60 o gwestiynau (2 awr). Mae hwn yn arholiad llyfr agored ac mae ymgeiswyr yn gallu edrych ar Lawlyfr y 18ted Argraffiad yn ystod yr arholiad.  

Bydd rhaid i ymgeiswyr brynu Llawlyfr y 18fed Argraffiad ar gyfer y cwrs.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £425.00

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

16 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Medi 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

21 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSIET1P01
L3

Cymhwyster

18th Edition IET Wiring Regulations

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE