Teuluoedd yn Dysgu Gyda'i Gilydd

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o weithdai hwyliog, am ddim mewn lleoliadau amrywiol ledled Caerdydd ar gyfer teuluoedd, i ddatblygu sgiliau gyda’i gilydd mewn lleoliad pleserus a braf.

Nod y Prosiect Dysgu Gyda'n Gilydd i Deuluoedd yn CAVC yw ymgysylltu â nifer fawr o deuluoedd a meithrin agweddau cadarnhaol tuag at addysg. Mae'r tîm Teuluoedd Dysgu Gyda'n Gilydd yn cyflwyno cyrsiau a gweithdai pwrpasol sydd wedi'u cynllunio i fynd â theuluoedd ar daith ddysgu gyffrous gyda'i gilydd.

Yn ogystal â rhoi dealltwriaeth i rieni o sut i gefnogi eu plant gyda'r cwricwlwm cynradd mae cyfle i ennill cymhwyster. Hefyd, fel rhan o'r cwrs mae rhieni'n dod yn fyfyrwyr coleg ac yn mwynhau ymweliad â'r coleg lle maen nhw'n darganfod mwy am CAVC a chyfleoedd dysgu pellach.

Mae'r Tîm Teuluoedd yn Dysgu ar y Cyd wedi datblygu cwrs newydd a chyffrous, achrededig ac am ddim i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o deuluoedd, o'r enw: "Apiau diddorol a dysgu ar-lein" Mae'n gwrs rhyngweithiol sy'n llawn sbri ac yn cynnwys llawer o weithgareddau bendigedig i rieni a'u plant oed ysgol cynradd gwblhau ar y cyd.

Cliciwch ar y cwrs isod i gofrestru!

For more information please contact the Families Learning Together Team

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Start dates available
Locations available