Teuluoedd yn Dysgu Gyda'i Gilydd

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o weithdai hwyliog, am ddim mewn lleoliadau amrywiol ledled Caerdydd ar gyfer teuluoedd, i ddatblygu sgiliau gyda’i gilydd mewn lleoliad pleserus a braf.

Y tymor hwn mae’r tîm Dysgu Teuluoedd ar y Cyd yn cyflwyno cwrs newydd sbon, cyffrous. Bydd y cwrs 10 wythnos (tua 3 awr yr wythnos) yn cefnogi teuluoedd drwy helpu plant i adeiladu’r sylfeini ar gyfer datblygu’n ddarllenwyr hyderus yn y dyfodol. Bydd y cwrs yn cefnogi rhieni a gofalwyr i gyflawni a mwynhau’r dasg o ddysgu darllen, a bydd yn llawn gemau a gweithgareddau hwyliog i’w gwneud ar y cyd.

Bydd y cwrs yn darparu’r adnoddau a’r wybodaeth fydd o gymorth i gefnogi datblygiad darllen eich plentyn. 
Bydd cyfnodau darllen rheolaidd ar-lein y gallwch chi a’ch plentyn eu mynychu ar y cyd a dosbarthiadau wythnosol ar gyfer rhieni’n unig. 

Bydd y cwrs wedi’i deilwra ar gyfer anghenion eich teulu. Byddwch yn gallu cael mynediad i’r cwrs mewn nifer o ffyrdd: gallwch wneud hyn ar-lein mewn sesiwn fyw wythnosol, neu efallai y byddai’n well gennych wylio recordiad o’r sesiwn yn eich amser eich hun, gallwch gael mynediad i’r cwrs drwy e-bost a chyfathrebu drwy e-bost. 

Yn wythnosol bydd gofyn i chi gwblhau gweithgaredd/ gêm gyda’ch plentyn a chael sgwrs gyda’ch tiwtor. 

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim i’r holl deuluoedd a byddwch yn derbyn achrediad gan Agored Cymru. Er mwyn ennill yr achrediad bydd angen i chi gwblhau’r tasgau’n unol â gofynion y corff achredu. 
Byddwch yn dod yn fyfyriwr Coleg Caerdydd a’r Fro. 

For more information please contact the Families Learning Together Team

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Start dates available
Locations available