Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer byw'n annibynnol, gwaith neu astudiaeth bellach.

Am Baratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Mae ein cyrsiau Paratoi at Waith, Bywyd ac Astudio yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau ar gyfer bywyd, gan gynnwys sut i gael mynediad at y gymuned, sut i fyw’n annibynnol, sut i gyfathrebu’n effeithiol neu help i ddatblygu’r sgiliau i fynd ymlaen i astudiaeth bellach. Byddwn yn gweithio ar sail unigol – gweithio gyda chi i ddatblygu eich hyder, galluoedd ac annibyniaeth. Mae tri llwybr mynediad, ac mae gan bob un ohonynt wahanol lwybrau dilyniant ar gyfer eich cam nesaf.

Tuag at Annibyniaeth: Nod y rhaglenni hyn yw datblygu sgiliau byw annibynnol y dysgwr ar gyfer bywyd a chyfranogiad cymunedol, a chynnig sgiliau cyflwyniad i sgiliau gwaith. Yna, mae gennych gyfle i fynd ymlaen i astudio cwrs penodol ar sgiliau bywyd neu waith. Uwchlaw popeth, ein nod yw diwallu eich anghenion unigol a gweithio gyda chi i symud ymlaen tuag at nod gyrfa.

Tuag at Astudio: Mae’r rhaglenni hyn yn cynnwys Mynediad Galwedigaethol a Sgiliau ar gyfer Dilyniant yn y Coleg ac maent yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau ar gyfer dilyniant pellach yn y coleg. Byddwch yn cael blas ar ystod o lwybrau gyrfa galwedigaethol yn y coleg, gan gynnwys Arlwyo, Crefftau Adeiladwaith, TG, Celfyddydau Creadigol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Cyhoeddus, Busnes a Chwaraeon. Bydd hyn yn gymorth i chi wneud penderfyniad gwybodus ynghylch eich dyfodol. Drwy’r cwrs, byddwch hefyd yn datblygu’ch sgiliau llythrennedd, cymhwyso rhif a TG.

Tuag at Waith: Mae ein cwrs Sgiliau Byw a Gwaith yn datblygu’ch sgiliau personol a chyflogadwyedd ar gyfer y farchnad swyddi yn y dyfodol. Mae’r rhaglenni hyn yn cynnig elfennau o brofiad gwaith lle cewch gyfle i roi’r hyn rydych wedi’i ddysgu ar waith ac adeiladu ar eich CV.

#EichCAVC

Mae gennym ni lawer o gyfleoedd cynnydd gyda chytundebau ag asiantaethau hyfforddi arbenigol, Prosiect SEARCH a'r holl gyrsiau galwedigaethol yn y Coleg.

#ChwilioAmBrosiect 

Un o'n cyfleoedd cynnydd yw'r cwrs cyffrous mewn partneriaeth ag asiantaeth Cyflogaeth â Chymorth ELITE a Phrifysgol Caerdydd. Byddwch yn cael interniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn cael cefnogaeth i sicrhau cyflogaeth ar ddiwedd y flwyddyn.

Yr holl opsiynau Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Ministry of Life
L1 L2 Llawn Amser 9 Ebrill 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad galwedigaethol
L1 L2 EL3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Sgiliau Gwaith Mynediad Galwedigaethol
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Tuag at Annibyniaeth
EL1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Sgiliau Gweithio a Byw
EL2 EL3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Interniaethau Prosiect Search
EL3 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Porth Mynediad Galwedigaethol
EL3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Sgiliau ar gyfer Dilyniant yn y Coleg
EL3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri