Mynediad Galwedigaethol

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer byw'n gwaith neu astudiaeth bellach.

Am Mynediad Galwedigaethol

Mae ein cyrsiau Mynediad Galwedigaethol yn cynnig cyfle i chi ddatblygu’ch sgiliau a’ch hyder i fynd ymlaen i gwrs yn y coleg ac yn y byd gwaith yn ddiweddarach.
Fel rhan o bob cwrs a gynigiwn, byddwch yn dewis dau opsiwn galwedigaethol y byddwch yn eu dysgu yn ystod eich cwrs. Cewch ddewis o Arlwyo, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus, y Cyfryngau, Celf, TG, Crefftau Adeiladu, Trin Gwallt a Barbro, Harddwch, Gwasanaeth Cwsmer, Busnes, Plymio a Thrydanol, y Celfyddydau Perfformio, Mecaneg a Cherddoriaeth. Rydym yn eich argymell i ddewis dau opsiwn yr hoffech eu datblygu fel astudiaeth neu waith.
Cewch gymryd rhan mewn prosiectau grwˆp neu leoliadau gwaith. Byddwch hefyd yn parhau i ddatblygu’ch sgiliau Saesneg, Mathemateg, a meysydd eraill a fydd yn eich helpu chi gyda’ch cam nesaf.

Eich CAVC

Yn CAVC, rydym eisiau i chi gyflawni’ch nod. Yn ogystal â’ch athrawon, mae gennym lawer o staff cefnogi cyfeillgar ac arbenigol - mewn gwirionedd, dyfarnwyd ein cefnogaeth i ddysgwyr y gorau yn y DU y llynedd! Am ragor o wybodaeth neu i gael sgwrs gydag un o’n tîm ynghylch sut allem eich cefnogi chi, ewch i www.cavc.ac.uk/support

Eich Dyfodol

Mae myfyrwyr ar ein cyrsiau Mynediad Galwedigaethol wedi mynd ymlaen i ymgymryd â chyrsiau ar draws y Coleg, gan gynnwys TG, Adeiladu, Trin Gwallt a Harddwch, Chwaraeon, Iechyd a Gofal, Celf a Dylunio, Cerddoriaeth, a mwy! Mae myfyrwyr eraill wedi sicrhau swydd yn syth ar ôl gadael y coleg. Mae rhai dysgwyr yn dewis ymgymryd â TGAU Saesneg neu Fathemateg yn ystod eu cwrs i’w helpu i ddatblygu.

Yr holl opsiynau Mynediad Galwedigaethol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Mynediad galwedigaethol L1 EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Sgiliau Gwaith Mynediad Galwedigaethol L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Porth Mynediad Galwedigaethol EL2 EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd