Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer byw'n annibynnol, gwaith neu astudiaeth bellach.

Am Baratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Mae ein cyrsiau Paratoi at Waith, Bywyd ac Astudio yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau ar gyfer bywyd, gan gynnwys sut i gael mynediad at y gymuned, sut i fyw’n annibynnol, sut i gyfathrebu’n effeithiol neu help i ddatblygu’r sgiliau i fynd ymlaen i astudiaeth bellach. Byddwn yn gweithio ar sail unigol – gweithio gyda chi i ddatblygu eich hyder, galluoedd ac annibyniaeth. Mae tri llwybr mynediad, ac mae gan bob un ohonynt wahanol lwybrau dilyniant ar gyfer eich cam nesaf.

Tuag at Annibyniaeth: Nod y rhaglenni hyn yw datblygu sgiliau byw annibynnol y dysgwr ar gyfer bywyd a chyfranogiad cymunedol, a chynnig sgiliau cyflwyniad i sgiliau gwaith. Yna, mae gennych gyfle i fynd ymlaen i astudio cwrs penodol ar sgiliau bywyd neu waith. Uwchlaw popeth, ein nod yw diwallu eich anghenion unigol a gweithio gyda chi i symud ymlaen tuag at nod gyrfa.

Tuag at Astudio: Mae’r rhaglenni hyn yn cynnwys Mynediad Galwedigaethol a Sgiliau ar gyfer Dilyniant yn y Coleg ac maent yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau ar gyfer dilyniant pellach yn y coleg. Byddwch yn cael blas ar ystod o lwybrau gyrfa galwedigaethol yn y coleg, gan gynnwys Arlwyo, Crefftau Adeiladwaith, TG, Celfyddydau Creadigol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Cyhoeddus, Busnes a Chwaraeon. Bydd hyn yn gymorth i chi wneud penderfyniad gwybodus ynghylch eich dyfodol. Drwy’r cwrs, byddwch hefyd yn datblygu’ch sgiliau llythrennedd, cymhwyso rhif a TG.

Tuag at Waith: Mae ein cwrs Sgiliau Byw a Gwaith yn datblygu’ch sgiliau personol a chyflogadwyedd ar gyfer y farchnad swyddi yn y dyfodol. Mae’r rhaglenni hyn yn cynnig elfennau o brofiad gwaith lle cewch gyfle i roi’r hyn rydych wedi’i ddysgu ar waith ac adeiladu ar eich CV.

#EichCAVC

Mae gennym ni lawer o gyfleoedd cynnydd gyda chytundebau ag asiantaethau hyfforddi arbenigol, Prosiect SEARCH a'r holl gyrsiau galwedigaethol yn y Coleg.

#ChwilioAmBrosiect 

Un o'n cyfleoedd cynnydd yw'r cwrs cyffrous mewn partneriaeth ag asiantaeth Cyflogaeth â Chymorth ELITE a Phrifysgol Caerdydd. Byddwch yn cael interniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn cael cefnogaeth i sicrhau cyflogaeth ar ddiwedd y flwyddyn.

Yr holl opsiynau Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Mynediad galwedigaethol
L1 Llawn Amser 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Sgiliau Gwaith Mynediad Galwedigaethol
L1 Llawn Amser 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Ministry of Life
L1 L2 Llawn Amser 12 Ebrill 2021 20 Medi 2021 27 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tuag at Annibyniaeth
EL1 Llawn Amser 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Interniaethau Prosiect Search
EL1 EL3 Llawn Amser 13 Medi 2021 20 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Porth Mynediad Galwedigaethol
EL3 Llawn Amser 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Sgiliau ar gyfer Dilyniant yn y Coleg
EL3 Llawn Amser 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Sgiliau Gweithio a Byw
EL2 EL3 Llawn Amser 4 Ionawr 2021 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri Neuadd Llanrhymni