Mynediad Galwedigaethol

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer byw'n gwaith neu astudiaeth bellach.

Am Mynediad Galwedigaethol

Mae ein cyrsiau poblogaidd Mynediad Galwedigaethol yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau, eich cymwysterau a darganfod beth rydych yn ei fwynhau. Bwriad hyn yw y gallwch symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y coleg neu i gyflogaeth. 
Byddwch yn dewis dau opsiwn sy’n canolbwyntio ar yrfa i’w dysgu yn ystod eich cwrs. Gallwch ddewis o blith Arlwyo, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus, Cyfryngau, Celf, TG, Crefftau Adeiladu, Gwallt a Gwaith Barbwr, Harddwch, Gwasanaeth Cwsmer, Busnes, Plymwaith a Gwaith Trydanol, Celfyddydau Perfformio, Mecaneg a Cherddoriaeth. Rydym yn argymell eich bod yn dewis dau opsiwn yr ydych yn eu mwynhau ac yr hoffech symud ymlaen i astudio neu weithio ynddynt. Ar y cwrs byddwch yn cymryd rhan mewn prosiectau grŵp a briffiau byw gyda chyflogwyr, teithiau, ymweliadau neu leoliadau gwaith. 
Rydych hefyd yn parhau i ddatblygu eich sgiliau Saesneg a Mathemateg. Bydd rhai myfyrwyr yn dewis ail-sefyll eu harholiadau TGAU yn y pynciau hyn ar yr un pryd.

Eich CAVC

Mae ein cyrsiau Mynediad Galwedigaethol yn eich helpu i ddod o hyd i’ch angerdd, a datblygu’r sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i ddatblygu. Mae’n gwrs perffaith os ydych chi wedi methu ennill y graddau TGAU i fod ar y cwrs rydych chi ei eisiau. Neu, os oes angen mwy o gefnogaeth arnoch i ddod o hyd i bwnc yr ydych am ei astudio. Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis ail-sefyll eu harholiadau TGAU Saesneg neu Fathemateg – sy’n help mawr i’ch dilyniant yn y dyfodol.

Eich Dyfodol

Rydyn ni eisiau i chi fwynhau’r coleg a datblygu – gan symud ymlaen i’r cwrs a’r llwybr gyrfa rydych chi ei eisiau. Mae myfyrwyr ar ein cyrsiau Mynediad Galwedigaethol yn symud ymlaen i gyrsiau Lefel 1 a 2 yn y Coleg gan gynnwys TG, Adeiladu, Gwallt a Harddwch, Chwaraeon, Iechyd a Gofal, Celf a Dylunio, Cerddoriaeth, a llawer mwy! Mae rhai yn defnyddio’r TGAU y maent yn eu hennill tra ar Fynediad Galwedigaethol i helpu gyda’u dilyniant yn ogystal.

Yr holl opsiynau Mynediad Galwedigaethol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Ministry of Life: Amlgyfrwng L1 Llawn Amser 25 Ebrill 2024 East Moors
Mynediad galwedigaethol L1 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Sgiliau Gwaith Mynediad Galwedigaethol L1 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Ministry of Life L1 L2 Llawn Amser 4 Medi 2024 6 Medi 2024 East Moors
Porth Mynediad Galwedigaethol EL2 EL3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd