Ardystiad CompTIA Server+

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn wedi’i fwriadu ar gyfer unigolion sy’n dymuno ennill swydd fel Technegydd Cymorth Gweinydd, Gweinyddwr, neu Weinyddwr Storio.

Mae cymhwyster CompTIA yn dangos y gallu i ddiogelu a chynnal amrywiaeth o offer gweinydd a storio a ddefnyddir yn gyffredinol.

Mae'r cwrs hwn yn gwella gwybodaeth am fecanweithiau storio uwch, a pharhad strategaethau busnes, gan fynd â’ch dealltwriaeth i lefel na ellir ei goresgyn. Mae rheoli rhwydwaith, caledwedd a gweinydd sefydliad yn dasg gymhleth ac ymestynnol ac felly bydd dod yn weithiwr Proffesiynol CompTIA Server+ yn sicrhau bod gennych y sgiliau i ymgymryd â rôl fel Technegydd Cymorth Gweinydd, Gweinyddwr neu Weinyddwr Storio.

*Asesir y cymhwyster hwn drwy arholiad*

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn astudio:

- Gwybodaeth Caledwedd Gweinyddwr Cyffredinol
- Meddalwedd
- Gosod
- Cyfluniad
- Cynnal a Chadw Rhagweithiol 
- Amgylchedd
- Datrys Problemau a Phenderfynoldeb ynghylch Problemau
- Adfer wedi Trychineb 

Gofynion mynediad

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen mynediad i gyfrifiadur/gliniadur gyda rhyngrwyd. 

Argymhellir bod cynrychiolwyr wedi cyflawni’r cymhwyster CompTIA A+ a bod ganddynt o leiaf 18 mis o brofiad ymarferol o osod, cyflunio, gwneud diagnosis a datrys problemau naill ai Cyfrifiadur, Workstation, neu Systemau Gweinydd. 

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

28 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSTIA3SVR
L3

Cymhwyster

CompTIA Server