Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Cydnabod gwaith Coleg Caerdydd a’r Fro ar gwricwlwm gwrth-hiliaeth fel yr ail fwyaf arloesol yn y DU

Mae gwaith Coleg Caerdydd a’r Fro i ddatblygu modiwlau cwricwlwm gwrth-hiliaeth ar gyfer y sector addysg bellach wedi cael ei gydnabod yng Ngwobrau Beacon nodedig Cymdeithas y Colegau ledled y DU.

Dathlu'r prentisiaid gorau yn y rhanbarth yng Ngwobrau Prentisiaeth Coleg Caerdydd a'r Fro 2024

Cafodd gwaith caled ac ymroddiad 28 o'r prentisiaid gorau sy'n gweithio yng Nghymru eu dathlu yng Ngwobrau Prentisiaeth Coleg Caerdydd a'r Fro 2024.