Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Blwyddyn lwyddiannus i fyfyrwyr Moduro Coleg Caerdydd a’r Fro

Mae myfyrwyr Gorffen Cerbydau, Atgyweirio Cyrff Cerbydau a Pheirianneg Cerbydau Trwm yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi ennill deg gwobr diwydiant a sgiliau nodedig yn 20-21.

Myfyrwyr Parod Am Yrfa yn graddio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal Seremoni Raddio ar-lein ar gyfer y 70 o fyfyrwyr sydd wedi cwblhau'r rhaglen eleni.