Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn parhau i arwain y ffordd ac yn cadw ei statws fel Coleg Arddangos Microsoft

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn parhau i arwain y ffordd gyda'i ddull arloesol o weithredu gyda Dysgu sy’n cael ei Wella gan Dechnoleg, gan gadw ei deitl fel y Coleg Arddangos Microsoft cyntaf, a'r unig goleg o’r fath, yng Nghymru.

Claire yn ennill gwobr Inspire! am ei hymrwymiad i ddysgu gyda’i mab ifanc drwy Teuluoedd yn Dysgu Gyda’i Gilydd gyda CAVC

Mae Claire Gurton wedi ennill Gwobr Inspire! i ddysgwyr sy'n oedolion am ei chyfranogiad mewn menter gan Goleg Caerdydd a'r Fro i ennyn diddordeb teuluoedd a chefnogi dysgu eu plant.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cydweithio â Health Assured i ddiogelu llesiant myfyrwyr

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cydweithio â Health Assured, darparwr gwasanaethau iechyd meddwl, i lansio menter sy’n canolbwyntio ar ddiogelu iechyd a llesiant myfyrwyr.