Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Mae gan Coleg Caerdydd a'r Fro gynlluniau cyffrous i gefnogi 'r diwydiant lletygarwch lleol ac eisiau eich barn chi

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion cyffrous i gael gwesty hyfforddi ar gyfer Rhanbarth y Brifddinas - ac mae amser o hyd ichi gymryd rhan.

Gwobrau Prentisiaethau Cymru: Tad-cu’n ysbrydoli prentis yn y dreftadaeth ddiwylliannol

Mae amgueddfeydd llwyddiannus yn gwneud dysgu’n hwyl, ac mae Esta Lewis yn ymgorfforiad o hwyl.

Croesawu miloedd o fyfyrwyr i Ffair y Glas CAVC 2019

Mae miloedd o fyfyrwyr newydd wedi cael eu croesawu i’w blwyddyn gyntaf yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro yn yr Wythnos y Glas fwyaf erioed i gael ei chynnal ar Gampws y Barri a Champws Canol y Ddinas.

Tomos yn dewis y Gymraeg wrth weithio tuag at gymhwyster treftadaeth newydd arloesol

Mae Tomos James bron â chwblhau Hyfforddeiaeth arloesol mewn Treftadaeth Ddiwylliannol, yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg.