Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Cogyddion Gorau Cymru’n Mentora’r Genhedlaeth Nesaf o Dalent yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a Choleg Gwent

Ddydd Bu pump o gogyddion mwyaf medrus Cymru’n helpu pobl ifanc o Goleg Caerdydd a’r Fro a Choleg Gwent i weini pryd bwyd hynod flasus i 80 o gyflogwyr eithriadol graff y diwydiant lletygarwch yn un o golegau arlwyo mwyaf blaenllaw Cymru.

Myfyrwyr Academi Pêl Rwyd Coleg Caerdydd a’r Fro wedi’u dewis ar gyfer yr uwch-gynghrair a Chymru

Mae Academi Pêl Rwyd Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael cychwyn gwych i’w thrydedd flwyddyn gyda chwaraewyr yn cael eu dewis ar gyfer Cymru, Sir Caerdydd a’r Fro ac ar gyfer tîm yn yr Uwch-gynghrair, y Dreigiau Celtaidd.

CAVC a Dow yn lansio rhaglen interniaeth ddiweddaraf Prosiect SEARCH

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi uno gyda Dow Silicones UK Ltd yn y Barri er mwyn lansio rhaglen newydd sy’n cynnig cyfleoedd datblygu gyrfa amhrisiadwy i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

Y myfyriwr CIPD cyntaf gyda'r RAF yn graddion o Goleg Caerdydd a'r Fro

Y Corporal Carly Smith yw’r cyntaf o’r grŵp o Bersonél y Lluoedd Arfog i raddio o’i hastudiaethau Sefydliad Siartredig ar gyfer Datblygu Personél (CIPD) yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.