Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Chwaraewyr Academi Pêl Rwyd Coleg Caerdydd a’r Fro wedi’u dewis ar gyfer Cymru, lefel sirol a thu hwnt

Mae Academi Pêl Rwyd Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael dechrau gwych i’w hail flwyddyn gyda chwaraewyr yn cael eu dewis i chwarae dros Gymru, dros Sir Caerdydd a’r Fro ac i gystadlu yng nghystadleuaeth Pêl Rwyd Colegau Cymru.

Myfyrwyr Paentio ac Addurno Coleg Caerdydd a’r Fro yn paentio Clwb Rygbi a Phêl droed Sant Alban

Mae myfyrwyr Paentio ac Addurno Coleg Caerdydd a’r Fro wedi bod yn cymryd rhan mewn brîff byw prosiect cymunedol i ailaddurno Clwb Rygbi a Phêl-droed Sant Alban yn Nhremorfa.

Dathlu llwyddiant y myfyrwyr yng Ngwobrau Blynyddol Coleg Caerdydd a’r Fro 2018

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu gwaith caled, llwyddiant a chynnydd ei ddysgwyr mewn seremoni wobrwyo ddisglair – gyda mwy o enillwyr nag erioed o’r blaen.

Cogyddion Gorau Cymru’n Cefnogi Cogyddion Ifanc yn Y Dosbarth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Cynhaliodd Fforwm y Cogyddion ‘Ginio’r Cogyddion’ yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Cafodd myfyrwyr lletygarwch y Coleg gyfle i ddysgu oddi wrth arbenigwyr y diwydiant wrth iddynt groesawu cogyddion o Seren Diemwnt, y Celtic Manor, Heaney’s Restaurant a Gwesty St David’s.