Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro’n cymryd rhan mewn dathliad cenedlaethol o addysgu’r iaith Saesneg

Gwnaeth Coleg Caerdydd a’r Fro yng Nghaerdydd gyswllt â 50 o golegau ac ysgolion iaith ledled y DU ac Iwerddon y mis yma wrth gymryd rhan mewn cyfres genedlaethol o bartïon pen blwydd i ddathlu pen blwydd y cymhwyster CELTA yn 30 oed.

Mae gan Charlotte, Myfyriwr Coleg Caerdydd a’r Fro, y cymhelliant i fod yn Brentis y Flwyddyn Ford

Mae myfyriwr Coleg Caerdydd a’r Fro, Charlotte Ward, wedi cael ei gwobrwyo gyda’r teitl Prentis y Flwyddyn Ford am Baentio ac Atgyweirio Cyrff Cerbydau.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal Cinio Elusennol Balchder Cymru er budd Llamau

Ar 8 Tachwedd, bydd Y Dosbarth, bwyty Ewropeaidd modern Coleg Caerdydd a’r Fro, yn cynnal cinio elusennol gyda chogyddion sêr Michelin o Gymru, i godi arian i’r elusen ddigartrefedd Llamau.