Corfflu Cadetiaid Cyfun CAVC yn cynnal ei Orymdaith Penwisg Gatrodol gyntaf

13 Meh 2019

Mae Corfflu Cadetiaid Cyfun (CCC) Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal ei Orymdaith Penwisg Gatrodol gyntaf yn ei bencadlys ar Gampws y Coleg yn y Barri.

Arolygwyd y cadetiaid gan Gapten Nigel Stokes o Gatrawd 157 y Corfflu Logisteg Brenhinol, sef y gatrawd y mae’r CCC yn aelod ohoni, ar orymdaith i nodi 75 o flynyddoedd ers Glaniadau D-Day. Cyflwynodd Capten Stokes beret glas a bathodyn cap y Corfflu Logisteg Brenhinol i bob cadet.

Dywedodd Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus yn CCAF a Chomander Carfan y CCC, Tom Jones: “Mae CCC CCAF wedi cynnal ei Orymdaith Penwisg Gatrodol gyntaf. Mae pob cadet wedi gweithio’n galed ar ymddygiad milwrol, ymddangosiad, cywirdeb anelu a sgiliau gwaith tîm er mwyn derbyn y Benwisg Gatrodol; y beret glas a bathodyn cap y Corfflu Logisteg Brenhinol.

“Mae’r berets yn arwydd o hunaniaeth teulu, traddodiad a pharch a nawr mae pob un cadet wedi ennill ei le yn rhengoedd y Corfflu Logisteg Brenhinol.

“Mae’r cadetiaid yn gorymdeithio’n wythnosol fel gweithgaredd cyfoethogi sy’n hybu ac yn datblygu arweinyddiaeth, gwaith tîm, cyfrifoldeb a hunanhyder yn ychwanegol at ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol. Bydd ein digwyddiad mawr nesaf yn wersyll preswyl am wythnos ym Marics Penalun yng Ngorllewin Cymru, lle bydd y cadetiaid yn cymryd rhan mewn ymarferion milwrol, cywirdeb anelu a gweithgareddau antur, a chystadlaethau ar thema filwrol gyda mwy na 300 o gadetiaid o bob cwr o’r DU.”

Dywedodd Capten Stokes: “Fel y Gatrawd y mae CCC CCAF yn aelod ohoni, Catrawd 157, gwahoddwyd y Corfflu Logisteg Brenhinol i gymryd rhan yn seremoni gyflwyno Bathodyn Cap CCC CCAF a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2019. Roeddwn i’n falch iawn o gael fy mhenodi fel y Swyddog Archwilio i gynrychioli’r Gatrawd yn y digwyddiad mwyaf anrhydeddus yma ar galendr y cadetiaid hyd yma.

“Dangosodd y cadetiaid eu bod yn falch iawn o fod yn aelodau o’r Corfflu Cadetiaid Cyfun ac roedden nhw’n hynod drwsiadus ar gyfer yr orymdaith.

“Roedd yn fraint ac yn anrhydedd gallu cyflwyno penwisg y Corfflu Logisteg Brenhinol i’r cadetiaid ar ddiwrnod teimladwy iawn, gyda’r DU yn nodi cofio 75 mlynedd ers Glaniadau D-Day. Wrth weld y cadetiaid yn gwisgo eu Berets yn llawn balchder, rhaid llongyfarch CCC CCAF ar yr holl waith caled sydd wedi cael ei wneud i gyrraedd y safon o hyfforddiant milwrol a gafodd ei harddangos.

“Yn olaf fe hoffwn i groesawu holl gadetiaid CCC CCAF i deulu’r Corfflu Logisteg Brenhinol ac rydw i’n edrych ymlaen at wylio carfan CCC y Corfflu Logisteg Brenhinol yn mynd o nerth i nerth yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod.”