Seremoni Graddio AU 2019

28 Medi 2019

Bydd Seremoni Raddio Coleg Caerdydd a'r Fro 2019 yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 28ain Medi ar Gampws Canol y Ddinas Coleg Caerdydd a'r Fro. Bydd yn darparu cyfle i fyfyrwyr Addysg Uwch, ochr yn ochr â'u teuluoedd, cyfeillion a staff y Coleg, ddathlu eu cyflawniadau academaidd mewn seremoni raddio draddodiadol.

Mae hwn yn ddigwyddiad gwahoddiad yn unig i raddedigion 2019 a gwesteion penodol.