Cyflwyniad i Seiberddiogelwch (CDP)

L2 Lefel 2
Rhan Amser
3 Mehefin 2024 — 24 Mehefin 2024
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae ein cwrs Cyflwyniad i Seiberddiogelwch lefel 2 yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno dilyn gyrfa fel arbenigwr seiberddiogelwch.  Mae'n gwrs rhagarweiniol a fydd yn cynnig blas i chi o fygythiadau seiberddiogelwch cyffredin a'r prif amddiffynfeydd mae arbenigwyr diogelwch yn eu defnyddio.  

Ar ôl cwblhau'n llwyddiannus, byddwch yn derbyn tystysgrif gan Agored Cymru.

Gellir addysgu'r cwrs hwn gyda thiwtor o bell.  Ni fydd angen i chi brynu unrhyw feddalwedd ar gyfer y cwrs hwn.  Fodd bynnag, bydd angen cyfrifiadur sy'n gweithio arnoch gyda seinydd sy'n gweithio a mynediad i'r rhyngrwyd.  Byddai meicroffon yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o:

 1. Materion diogelwch a dulliau ymosod sy'n bygwth system
 2. Ymwybyddiaeth o ddeallusrwydd bygythiad
 3. Strategaethau amddiffyn i sicrhau caledwedd, meddalwedd a data

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Mehefin 2024

Dyddiad gorffen

24 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

ITCC2P23
L2

Cymhwyster

CN32CY001 IT Secruity for Users

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Fe wnes i fwynhau’r holl wahanol unedau ac aseiniadau oedd angen llawer o ymchwil ar fy nghwrs. Fy hoff beth am CAVC ydy fod y cyfleusterau ar gael i ni eu defnyddio 24/7.”

Heather Curtis Rich
Astudio Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadura

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

28%

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd glwstwr digidol llewyrchus gyda rhagamcanion o 6,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2025, sy’n gyfanswm twf o 28% (EMSI 2019).

Lleoliadau

Ar-lein
Ar-lein