Ardystiad CompTIA Security+ (PLA)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unigolion sy’n dyheu am yrfa mewn Diogelwch TG neu sy’n dymuno gwella eu sgiliau Diogelwch TG. Mae’r cwrs hwn hefyd wedi’i fwriadu ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG cyfredol, oherwydd gyda’r ardystiad hwn, gall Gweithwyr Proffesiynol TG symud ymlaen i rolau uwch o fewn disgyblaeth Diogelwch TG.

*Asesir y cymhwyster hwn drwy arholiad*.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn astudio:

 • Bygythiadau diogelwch cyffredin
 • Caledu Systemau Mewnol
 • Dyfeisiadau a Gwasanaethau Rhyngrwyd Gwaith
 • Sicrhau Cyfathrebiadau Rhwydwaith
 • Seilwaith Allweddol Gyhoeddus
 • Monitro'r Seilwaith Diogelwch
 • Gorfodi Polisi Diogelwch Sefydliadol 

Gofynion mynediad

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen mynediad i gyfrifiadur/gliniadur gyda rhyngrwyd. 

Mae’n ofynnol bod ymgeiswyr yn meddu ar yr Ardystiad Rhwydwaith CompTIA+, a dwy flynedd o brofiad mewn Gweinyddu TG, gyda ffocws craidd ar Ddiogelwch TG.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

28 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSTIA3SE
L3

Cymhwyster

CompTIA Security