Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA +) (PLA)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG, sydd eisiau dysgu am Dechnolegau CompTIA.

Yn ystod y cwrs hwn, bydd cynrychiolwyr yn dod i wybod sut i adnabod offer a thechnegau a ddefnyddir i gynnal rhagchwiliad amgylcheddol o rwydwaith targed neu system ddiogelwch. Byddant hefyd yn dysgu am y defnydd o fframweithiau, polisïau, a gweithdrefnau, ac yn adrodd ar saernïaeth diogelwch. Yn ystod y cwrs 4 diwrnod hwn, bydd cynrychiolwyr yn cael gwybodaeth am sut i ddefnyddio offer asesu gwendidau cymwysiadau a rhaglenni gwe.

Bydd y cwrs hwn yn helpu cynrychiolwyr sy’n paratoi ar gyfer arholiad ardystio CompTIA CySA+ gyda hyfforddiant ymarferol, seiliedig ar senarios fel eu bod yn barod i ymdrin â Bygythiadau Parhaus Uwch-Dechnolegol (APTs) yn uniongyrchol.

*Asesir y cymhwyster hwn drwy arholiad*.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

 • Rheoli Bygythiadau
  • Dadansoddwyr Seiberddiogelwch
  • Technegau Rhagchwilio
  • Offer Diogelwch
  • Cofnodi a Dadansoddi
 • Rheolaeth Gwendidau
  • Rheoli Gwendidau
  • Adfer Gwendidau
  • Datblygu Meddalwedd yn Ddiogel
 • Ymateb i Ddigwyddiad Seiber
  • Ymateb i Ddigwyddiad
  • Offer Fforensig
  • Dadansoddi Digwyddiad ac Adfer
 • Pensaernïaeth Diogelwch
  • Dylunio Rhwydwaith Uwch
  • Rheoli Hunaniaeth a Mynediad
  • Rhaglenni a Pholisïau Allweddol 

Gofynion mynediad

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen mynediad i gyfrifiadur/gliniadur gyda rhyngrwyd. 

Nid oes unrhyw ragofynion ar gyfer y cwrs hwn.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

28 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSTIA3CYA
L3

Cymhwyster

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA )