Dadansoddwr Seiberddiogelwch CompTIA (CySA)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs yma’n llawn erbyn hyn, ond rydym yn derbyn ceisiadau yn awr ar gyfer cyrsiau fydd yn cychwyn o fis Medi 2023.  Ymgeisiwch nawr ac fe gysylltwn â chi ym mis Gorffennaf i drafod dyddiadau.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG, sydd eisiau dysgu am Dechnolegau CompTIA.

Yn ystod y cwrs hwn, bydd cynrychiolwyr yn dod i wybod sut i adnabod offer a thechnegau a ddefnyddir i gynnal rhagchwiliad amgylcheddol o rwydwaith targed neu system ddiogelwch. Byddant hefyd yn dysgu am y defnydd o fframweithiau, polisïau, a gweithdrefnau, ac yn adrodd ar saernïaeth diogelwch. Yn ystod y cwrs 4 diwrnod hwn, bydd cynrychiolwyr yn cael gwybodaeth am sut i ddefnyddio offer asesu gwendidau cymwysiadau a rhaglenni gwe.

Bydd y cwrs hwn yn helpu cynrychiolwyr sy’n paratoi ar gyfer arholiad ardystio CompTIA CySA+ gyda hyfforddiant ymarferol, seiliedig ar senarios fel eu bod yn barod i ymdrin â Bygythiadau Parhaus Uwch-Dechnolegol (APTs) yn uniongyrchol.

*Asesir y cymhwyster hwn drwy arholiad*

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Rheoli Bygythiadau

o Dadansoddwyr Seiberddiogelwch
o Technegau Rhagchwilio
o Offer Diogelwch
o Cofnodi a Dadansoddi

Rheolaeth Gwendidau

o Rheoli Gwendidau
o Adfer Gwendidau
o Datblygu Meddalwedd yn Ddiogel

Ymateb i Ddigwyddiad Seiber

o Ymateb i Ddigwyddiad
o Offer Fforensig
o Dadansoddi Digwyddiad ac Adfer

Pensaernïaeth Diogelwch

o Dylunio Rhwydwaith Uwch
o Rheoli Hunaniaeth a Mynediad
o Rhaglenni a Pholisïau Allweddol 

Gofynion mynediad

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen mynediad i gyfrifiadur/gliniadur gyda rhyngrwyd. 

Nid oes unrhyw ragofynion ar gyfer y cwrs hwn.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

28 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSTIA3CYA
L3

Cymhwyster

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA )

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.