Uwch Ymarferydd Diogelwch CompTIA (CASP+)

L3 Lefel 3
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

 Bydd y cwrs yn darparu senarios gwell a gwahanol i archwilio sgiliau diogelwch a chael lefel newydd o arloesi gwahanol ac ar lefel uchel.

O’r cwrs hwn, bydd cynrychiolwyr yn cael paratoi ar gyfer Arholiad Uwch Ymarferydd Diogelwch CompTIA. Byddwch y cynrychiolwyr yn dysgu sut i sicrhau amgylcheddau menter.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd cynrychiolwyr yn dysgu am ddiogelwch gwybodaeth i gymhwyso egwyddorion uwch sydd o fudd i gadw sefydliad yn ddiogel. Bydd cynrychiolwyr yn casglu gwybodaeth o wahanol ffyrdd o ddiogelu amgylcheddau menter rhag ymosodiadau dan fygythiad. Bydd y cwrs hefyd yn addysgu am y technegau awdurdodi, cefnogi llywodraethu a rheoli risg TG a’u gwahanol ddulliau, yn ogystal â gweithredu technegau cryptograffig. Bydd y cynrychiolwyr yn dysgu sut i weithredu rheolaethau diogelwch ar gyfer ffonau symudol.

Bydd cynrychiolwyr yn caffael gwybodaeth dechnegol a sgiliau cysyniadu, peirianneg, integreiddio, a gweithredu atebion diogel ar draws sefydliadau. Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth o dermau allweddol a fydd yn helpu cynrychiolwyr i baratoi ar gyfer arholiad.

*Asesir y cymhwyster hwn drwy arholiad*

Gofynion Mynediad

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol TG. 
Nid oes unrhyw ragofynion ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. 

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen mynediad i gyfrifiadur/gliniadur gyda rhyngrwyd.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

28 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSTIA3SP
L3

Cymhwyster

CompTIA Advanced Security Practitioner