Hyfforddwr Personol

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs Dyfarniad Hyfforddwr Personol llawn amser ar gyfer y rheiny sy'n dymuno olrhain gyrfa fel Hyfforddwr Personol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r unedau astudio yn cynnwys y canlynol:

  • Anatomi a ffisioleg ar gyfer ymarfer corff
  • Iechyd, diogelwch a lles mewn amgylchedd ffitrwydd
  • Egwyddorion ymarfer corff, ffitrwydd ac iechyd
  • Gwybod sut i gefnogi cleientiaid sy'n cymryd rhan mewn ymarfer corff a gweithgaredd corfforol
  • Cymhwyso egwyddorion maetheg fel rhan o'r rhaglen hyfforddi bersonol
  • Rhaglennu hyfforddiant personol gyda chleientiaid
  • Darparu hyfforddiant personol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Lefel 2 Cwrs Hyfforddwr Campfa

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPCC3F30
L3

Cymhwyster

Certificate in Personal Training QCF

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Os ydych yn ystyried astudio gyda CAVC a ddim yn siŵr, byddwn i'n dweud wrthoch am ddod i gwrdd â'r staff a gweld y cyfleusterau ac wedi hynny, byddwch yn gwybod y byddwch eisiau astudio yma. Mae'n bleser mawr gennyf ddweud i mi ddod i CAVC.

Jacob La-Roche
astudiodd Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ